Напрямки діяльності

 • здійснення фундаментальних і прикладних досліджень з лісознавства та екології лісу, лісівництва та системи ведення лісового господарства, лісовідновлення та лісорозведення, охорони та захисту лісу, мисливствознавства, лісової селекції, вивчення та збереження генетичного потенціалу лісів, їх біорізноманіття, агролісомеліорації та лісової рекультивації з метою отримання новітніх наукових знань, сприяння науково-технічному прогресу та соціально-економічному розвитку лісового та мисливського господарства, раціонального природокористування;
 • ведення лісового та мисливського господарства в умовах різних рівнів радіоактивного забруднення, а також заповідання;
 • підготовка пропозицій зі створення науково-технічних, технологічних, нормативних розробок, організації їх впровадження;
 • виконання проектних робіт, спрямованих на забезпечення ефективної організації та науково обґрунтованого ведення лісового та мисливського господарства, а також створення територій та об’єктів природно-заповідного фонду, регіональної екологічної мережі, моніторингу довкілля;
 • виконання наукових розробок з метою створення та впровадження нових природозберігаючих технологій в галузі лісового та мисливського господарства;
 • створення та впровадження нових сортів лісових рослин;
 • виконання робіт та досліджень, що стосуються галузей лісівництва, агролісомеліорації, рекультивації, озеленення, розсадницької та заповідної справи з урахуванням потреб науки і запитів виробництва;
 • збереження та посилення ролі захисних властивостей лісів;
 • організація і проведення наукового екологічного моніторингу природних і антропогенних систем, в т.ч. радіоекологічного;
 • проведення лісівничих, екологічних, лісопатологічних, зоологічних, флористичних, фітосозологічних та інших обстежень і досліджень;
 • проведення науково-технічних робіт щодо сертифікації продукції лісового і мисливського господарства за радіаційною ознакою;
 • інших видів діяльності, що випливають з мети та предмету діяльності і не заборонені чинним законодавством України.