Наші публікації

2020

СТАТТІ
Бородавка В. Стан та лісовідновлення потенціалу дуба звичайного у соснових формаціях Волинського Полісся / В. Бородавка, О. Бородавка, О. Кичилюк, А. Гетьманчук, В. Андрєєва, В. Войтюк // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки. - Луцьк: ВНУ, 2020. - 2(390). - С. 16-24. DOI: doi.org/10.29038/2617-4723-2020-390-2-16-24
Бородавка В. О. Особливості природного поновлення сосни звичайної в умовах вологого дубово-соснового субору на зрубах вузьколісосічних рубок у Західному Поліссі / В. О. Бородавка, О. Б. Бородавка, О. М. Тарнопільська, В. В. Шевчук // Лісівництво і агролісомеліорація. - Харків: УкрНДІЛГА, 2020. - 137. - С. 3-8. doi.org/10.33220/1026-3365.137.2020.3
ТЕЗИ, МАТЕРІАЛИ ДОПОВІДЕЙ
1.

2021

СТАТТІ
Жуковський О. В. Формування соснового деревостану із збереженого підросту після рубки головного користування / О. В. Жуковський, В. П. Краснов // Науковий вісник НЛТУ України. - Львів: НЛТУ України, 2021. - 31.2. - С. 46-51. doi.org/10.36930/40310207
Кратюк О. Л. Зміна ґрунтових параметрів у свіжому дубово-сосновому суборі під впливом напіввільного утримання мисливських тварин в умовах Центрального Полісся / О. Л. Кратюк, О. О. Орлов // Науковий вісник НЛТУ України. - Львів: НЛТУ України, 2021. - 31.3. - С. 49-56. doi.org/10.36930/40310307
Краснов В. П. Динаміка питомої активності 137Cs у надземній фітомасі багна болотного (Ledum palustre L.) у лісах Полісся України після аварії на Чорнобильській АЕС / В. П. Краснов, О. О. Орлов, О. В. Жуковський // Лісівництво і агролісомеліорація. - Харків: УкрНДІЛГА, 2021. - 138. - С. 83-90. doi.org/10.33220/1026-3365.138.2021.83
Жуковський О. В. Формування соснового насадження після двоприйомної рівномірно-поступової рубки у лісах Київського Полісся / О. В. Жуковський, В. П. Краснов, В. В. Мельник // Науковий вісник НЛТУ України. - Львів: НЛТУ України, 2021. - 31.4. - С. 9-14. doi.org/10.36930/40310401
МОНОГРАФІЇ, ПОСІБНИКИ
Курбет Т. В. Радіаційна безпека: навчальний посібник для виконання самостійних та практичних робіт / Т. В. Курбет, В. В. Мельник. - Житомир: Житомирська політехніка, 2021. - 92 с.
ТЕЗИ, МАТЕРІАЛИ ДОПОВІДЕЙ
Шейгас І. М. Відносно методики досягнення фактичної чисельності основних видів диких ратичних тварин до оптимального рівня / І. М. Шейгас, І. Т. Гулик, В. В. Шевчук // Матеріали ХІІІ Міжнародної інтернет-конференції "Соціальні та екологічні технології: актуальні проблеми теорії і практики" (19-21.01.2021). - Мелітополь: Мелітопольський інститут екології та соціальних технологій. - 2021. - С. 264-265.
Бородавка В. О. Природне поновлення сосни звичайної (Pinus sylvestris L.) під наметом материнських насаджень у Західному Поліссі / В. О. Бородавка, О. Б. Бородавка // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Лісівнича освіта і наука: стан, проблеми та перспективи розвитку" (25.03.2021). - Малин: МЛТК. - 2021. - С. _-_.
Клімчук М. Р. Огляд методів боротьби з короїдом верхівковим / М. Р. Клімчук, З. М. Шелест, О. В. Жуковський // Тези ХVII наукової on-line конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених з міжнародною участю "Сучасні проблеми екології" (15.04.2021). - Житомир: Житомирська політехніка. - 2021. - С. 22.
Клімчук М. Р. Особливості поширення короїда верхівкового в лісових екосистемах Українського Полісся / М. Р. Клімчук, З. М. Шелест, О. В. Жуковський // Тези ХVII наукової on-line конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених з міжнародною участю "Сучасні проблеми екології" (15.04.2021). -Житомир: Житомирська політехніка. - 2021. - С. 30-31.
Головко О. В. Акумуляція 137Cs плодовими тілами макроміцетів оліготрофних та мезотрофних боліт Рівненського природного заповідника / О. В. Головко, О. О. Орлов // Збірник матеріалів I Міжнародної науково-практичної конференції "Chornobyl: open air lab." (24.04.2021). - Київ, Тернопіль: Крок. - 2021. - С. 136-140.
Шейгас І. М. Перспективи ведення вольєрного мисливського господарства в Україні / І. М. Шейгас, І. Т. Гулик, С. К. Семенюк // Матеріали IІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти та молодих учених "Наукові читання імені В.М. Виноградова" (18-19.05.2021). - Херсон: ХДАЕУ. - 2021. - С. 26-30.
Бородавка В. О. Комбіноване поновлення сосни звичайної у Західному Поліссі / В. О. Бородавка // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Лісівнича наука: стан, проблеми, перспективи розвитку" (УкрНДІЛГА – 90 років) (23-24.06.2021). - Харків: Планета-Прінт. - 2021. - С. 32-34.
Бородавка О. Б. Рідкісні історичні лісокультурні артефакти Донецького кряжу / О. Б. Бородавка // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Лісівнича наука: стан, проблеми, перспективи розвитку" (УкрНДІЛГА – 90 років) (23-24.06.2021). - Харків: Планета-Прінт. - 2021. - С. 34-35.
Жуковський О. В. Стан штучного лісовідновлення соснових деревостанів у свіжих суборах Житомирського Полісся / О. В. Жуковський, В. В. Шевчук // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Лісівнича наука: стан, проблеми, перспективи розвитку" (УкрНДІЛГА – 90 років) (23-24.06.2021). - Харків: Планета-Прінт. - 2021. - С. 48-49.
Орлов О. О. Трансформація типів лісорослинних умов у болотних екосистемах Українського Полісся за зміни клімату / О. О. Орлов // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Лісівнича наука: стан, проблеми, перспективи розвитку" (УкрНДІЛГА – 90 років) (23-24.06.2021). - Харків: Планета-Прінт. - 2021. - С. 313-315.
Ландін В. П. Щодо оцінки впливу лісових пожеж на стійкість і продуктивність соснових насаджень Житомирського Полісся / В. П. Ландін, О. В. Жуковський, В. П. Фещенко, В. А. Захарчук, В. Л. Соломко / Матеріали Міжнародної науко-практичної конференції "Екологічна безпека та збалансоване природокористування в агропромисловому виробництві" (07-08.07.2021). - Київ: ДІА. - 2021. С. 114-116.