Поточні науково-дослідні роботи

  • Удосконалити систему рубок у лісах України на засадах наближеного до природи лісівництва, № ДР: 0120U101888, терміни виконання: 2020-2024 рр., керівник теми: директор УкрНДІЛГА, зав. лабораторією лісівництва, д. с.-г. н., проф. В. П. Ткач;
  • Вивчити закономірності багаторічної динаміки та перерозподілу техногенних радіонуклідів у лісових екосистемах з метою актуалізації нормативних документів з ведення лісового господарства в умовах радіоактивного забруднення, № ДР: 0120U101898, терміни виконання: 2020-2024 рр., керівник теми: старший науковий співробітник Поліського філіалу УкрНДІЛГА, канд. с.-г. наук, с. н. с. В. В. Шевчук;
  • Дослідити фактичну та визначити оптимальну чисельність основних ратичних мисливських тварин (лось, олень благородний, козуля, кабан, олень плямистий, муфлон, лань) в розрізі природних лісомисливських областей України, № ДР: 0120U105314, терміни виконання: 2020-2024 рр., керівник теми: старший науковий співробітник Степового філіалу УкрНДІЛГА, канд. с.-г. наук, с. н. с. І. М. Шейгас;
  • Проведення післяпроєктного моніторингу на території державних підприємствах лісового господарства, терміни виконання: 2021 р., керівник теми: старший науковий співробітник Поліського філіалу УкрНДІЛГА, канд. с.-г. наук, с. н. с. В. В. Шевчук;
  • Дослідження рідкісних видів рослин та тварин, оселищ, що підлягають охороні в об’єктах Смарагдової мережі на території державних підприємствах лісового господарства, терміни виконання: 2021 р., керівник теми: старший науковий співробітник Поліського філіалу УкрНДІЛГА, канд. с.-г. наук, с. н. с. В. В. Шевчук.