Співробітники

ПІП Посада
Шевчук Віктор Васильович старший науковий співробітник, канд. с.-г. наук, с. н. с.
Бородавка Василь Олександрович старший науковий співробітник, канд. с.-г. наук, с. н. с.
Орлов Олександр Олександрович старший науковий співробітник, канд. біол. наук, с. н. с.
Курбет Тетяна Володимирівна старший науковий співробітник, канд. с.-г. наук, доцент
Жуковський Олег Валерійович старший науковий співробітник, канд. с.-г. наук
Зборовська Ольга Володимирівна старший науковий співробітник, канд. с.-г. наук
Гулик Ігор Теодорович науковий співробітник
Бородавка Олена Борисівна науковий співробітник
Дмитренко Григорій Степанович провідний інженер, т. в. о. завідуючого лабораторії
Нікітюк Лілія Маратівна провідний інженер